Borivoj Pojatina, dipl.ing.građ. (direktor)

  • ovlašteni inženjer građevinarstva G 966
  • ovlašteni revident za drvene, zidane i betonske konstrukcije
  • borivoj@studio-arhing.com

Juraj Pojatina, dipl.ing.građ. (direktor)

  • ovlašteni inženjer građevinarstva G 3870
  • ovlaštenje za istraživanje, dokumentiranje i projektiranje na nepokretnom kulturnom dobru
  • ovlaštenje za izradu seizmičkih procjena zgrada, US Department of State Foreign Affairs
  • juraj@studio-arhing.com

David Anđić, mag.ing.aedif.

Zdravko Ajduković, dipl.ing.arh.

Matej Horvat, mag.ing.aedif.

Matej Kramarić, mag.ing.aedif.

Marita Čikić, mag.ing.arh.

Karla Mišetić, mag.ing.aedif.

Sanja Folnegović, građ.teh.

Dubravka Antić, oecc.